Kwaliteitsgarantie

Kwaliteit erkennen, uitbreiden én garanderen

De Mankr8 Groep vindt dat de docenten en instructeurs van Docentra hun kennis en vaardigheden altijd actueel moeten houden én moeten doorontwikkelen. Dat vinden onze docenten en instructeurs en de opleiders ook! Daarom nemen we daarin een leidende rol met ons Kwaliteitontwikkelprogramma (KOP). We ondersteunen alle docenten en instructeurs, nieuw of al bekend met ons, met onder meer tips voor een efficiënte werkhouding, gestandaardiseerde werkprocessen en evaluaties vanuit de deelnemers. Ook streven we naar een zo hoog mogelijke standaard voor alle docenten en instructeurs, waarbij we uitgaan van input van de opleiders zelf. Zo is iedereen bekend met de strengste voorwaarden uit ons werkveld. Onze docenten, wijzelf en ook u.

 

Iedereen spreekt dezelfde vaktaal

Natuurlijk beschikt iedere docent en instructeur van Docentra over alle benodigde kwalificaties op zijn vakgebied. Dat vinden wij en onze docenten en instructeurs niet meer dan logisch. Daarnaast hebben zij ook zelf ruime (praktijk)ervaring in hun vakgebied. Onze vakdocenten en instructeurs weten écht waarover ze het hebben en spreken dezelfde vaktaal als de deelnemers. Stellen we een docent of instructeur voor? Dan ontvangt de opleider indien gewenst een helder overzicht van alle specifieke kwalificaties en ervaring van de docent of instructeur.

Blijf op de hoogte