Jouw bedrijfsveiligheid op orde, samen met ons.

Wat wij doen?

Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij.Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij.

Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij.Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij. Dit doen wij.

Onze werkwijze

Wij zorgen voor een plan met simpel en duidelijk taalgebruik, welke goed leesbaar is voor iedereen in uw organisatie. Op verzoek kunnen we het plan ook in andere talen opleveren.
Wij leveren onze plannen op in Word. Hierdoor kunt u het plan zelf goed bijhouden mocht er iets veranderen. Mocht u hierbij ook ondersteuning willen, dan mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!
Wij werken op basis van de NEN8112:2017

Dienstverlening

Wij bieden o.a. de volgende diensten aan. Wij bieden o.a. de volgende diensten aan. Wij bieden o.a. de volgende diensten aan. Wij bieden o.a. de volgende diensten aan.

Bedrijfsnoodplan

Een noodsituatie in uw organisatie kan voorkomen. Het kan de normale gang van zaken behoorlijk verstoren en daarnaast de aanwezige personen in gevaar brengen. Natuurlijk doet u er alles aan om dit te voorkomen, maar sommige dingen heeft u niet in de hand. Daarom is het belangrijk om uw organisatie goed voor te bereiden. Een bedrijfsnoodplan (BNP) helpt u daarbij. Onderdeel van het BNP is een ontruimingsplan. Heeft uw organisatie meerdere locaties? Dan zijn meerdere ontruimingsplannen nodig, zie daarvoor onze brochure Ontruimingsplan.

DOWNLOAD BROCHURE

BHV-beleidsplan

In het BHV-beleidsplan is vastgelegd hoe uw BHV-organisatie tot stand is gekomen en hoe deze is ingericht. Dit wordt gedaan op basis van de aanwezige risico’s, zoals bedoeld in de NEN8112:2017. Een risico-analyse omtrent de BHV wordt zo gemaakt, waarna deze worden vastgelegd in een beleidsplan met uitgangspunten, visie, competenties, middelen enzovoorts. Daarmee wordt in het BHV-beleidsplan een duidelijk beeld geschetst van de huidige stand van zaken rondom BHV, maar bepalen we ook welke slag er nog te maken valt met BHV.

DOWNLOAD BROCHURE

Ontruimingsplan

Een noodsituatie in uw organisatie kan voorkomen. Het kan de normale gang van zaken behoorlijk verstoren en daarnaast de aanwezige personen in gevaar brengen. Natuurlijk doet u er alles aan om dit te voorkomen, maar sommige dingen heeft u niet in de hand. Daarom is het belangrijk om uw organisatie goed voor te bereiden. Dat doet u met behulp van het ontruimingsplan. Onderdeel van het bedrijfsnoodplan is een ontruimingsplan. Heeft u meerdere locaties? Dan is het belangrijk dat u voor iedere locatie een ontruimingsplan (OP) opstelt.

DOWNLOAD BROCHURE

Risico-inventarisatie

De RI&E is een inventarisatie van de gevaren en risico’s in een organisatie. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt u snel inzicht in de situatie en kunt u zien waar verbeteringen in uw organisatie nodig zijn. Daardoor is de RI&E de basis voor ieder arbobeleid.

DOWNLOAD BROCHURE
AFWIJKENDE VRAAG? NEEM CONTACT OP!

Alle diensten hebben we in 3  pakketten

Do it Yourself

Na een telefonisch intakegesprek gaat u zelf aan de slag met dit OP en helpen we u middels coaching bij de invulling van het plan.

Basis

Dit OP maken wij. Na oplevering van concept heeft u de mogelijkheid om ons 1 maal feedback te geven voor we de definitieve versie opleveren.

Do it Yourself

Inbegrepen zijn meerdere feedback momenten. Dit op maat gemaakte ontruimingsplan bevat daarnaast 2 locatiebezoeken.

En nu? Contact opnemen!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Blijf op de hoogte